Pierwszy pozew zbiorowy klientów AMBER GOLD
dopuszczony do rozpoznania przez sąd.

W dniu 23 września 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie dopuścił do rozpoznania pozew zbiorowy klientów AMBER GOLD, przeciwko bankowi BGŻ BNP PARIBAS.

Kto może zgłosić się do pozwu?

Do pozwu może zgłosić się każda osoba, która dokonała wpłaty na rzecz AMBER GOLD między styczniem 2010 a sierpniem 2012. Należy sprawdzić, czy wpłacone pieniądze znalazły się na rachunku prowadzonym przez bank BGŻ. Jest to formalność, ponieważ zdecydowana większość środków wpłacana przez klientów AMBER GOLD, trafiała właśnie do tego banku, ponieważ takie numery rachunków były podawane przez AMBER GOLD. Dla pewności, w weryfikacji rachunku pomaga Kancelaria MyLo, która znajduje się w posiadaniu numerów tych rachunków bankowych.

Jakie dokumenty należy zgromadzić?

Niezbędne są też dokumenty, które otrzymało się od AMBER GOLD, czyli umowa i certyfikat. Czy to, ile pieniędzy zainwestowało się w certyfikaty AMBER GOLD, ma znaczenie? Ważne jest zawarcie umowy z AMBER GOLD, nie ma znaczenia wysokość inwestycji.

PUBLIKACJA W PRASIE

30 maja w dzienniku Rzeczpospolita, został opublikowany komunikat Sądu Okręgowego w Warszawie o możliwości przystąpienia do pozwu zbiorowego. Sąd wyznaczył termin 2 miesięcy od momentu publikacji. Termin ten upynie 30 lipca 2016 roku. Po tym dniu przystapienie do pozwu będzie już niemożliwe.

Co się dzieje w sprawie?

W dniu 23 września 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie dopuścił do rozpoznania pozew zbiorowy klientów AMBER GOLD, przeciwko bankowi BGŻ BNP PARIBAS.

Strona powodowa w uzasadnieniu pozwu wskazała jednakowe dla wszystkich członków grupy okoliczności faktyczne mające uzasadniać istnienie wszystkich przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego, w tym powstania szkody i związku przyczynowego (…).

Powołała się na zawarcie ze spółką AMBER GOLD takich samych umów, na uwiarygodnienie działalności tej spółki w oczach członków grupy współpracą z pozwanym Bankiem o określonej renomie, w tym na wpłacanie środków na rachunek spółki w tym Banku, na świadomość Banku co do bezprawności działalności spółki AMBER GOLD i na zaniechanie przez niego dokonania czynności denuncjacyjnych oraz na nieodzyskanie zainwestowanych środków jako przyczynę poniesienia szkody.— z uzasadnienia sądu

W chwili obecnej czekamy na ogłoszenie Sądu Okręgowego w Warszawie na ogłoszenie o możliwości przyłączenia się do postępowania przez każdą osobę, która znajduje się w podobnej sytuacji. Ogłoszenie tej informacji w prasie jest już formalnością, aczkolwiek istotną, ponieważ w ogłoszeniu tym Sąd zakreśli czas w którym chętni będą mogli przyłączać się do grupy.

Dokumenty można jednak składać już teraz. Pełnomocnikami grupy są prawnicy z Kancelarii MyLo- adwokat Łukasz Gładki, radca prawny Tomasz Pogoda praz radca prawny Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk.

Pozew zbiorowy klientów AMBER GOLD, przeciwko bankowi BGŻ BNP PARIBAS.

Klienci poszkodowani przez AMBER GOLD pozywają bank BGŻ, który najdłużej współpracował ze spółką AMBER GOLD i prowadził rachunki, na które klienci wpłacali pieniądze za certyfikaty AMBER GOLD.

Informacje o tej współpracy były przekazywana przez AMBER GOLD zarówno w informacjach charakterze informacyjnym, jak również w dokumentacji, która była wydawana na rzecz klientów spółki. W ten sposób, zdaniem adwokata Łukasza Gładkiego, bank BGŻ uwiarygadniał w oczach konsumentów działalność AMBER GOLD.

Według nas gdyby AMBER GOLD nie mógł mieć założonego rachunku bankowego w polskim banku, ta działalność nie mogłaby nigdy rozwinąć się na aż tak wielką skalę - tłumaczy adwokat.

W sytuacji gdyby te przelewy miały być dokonywane na rzecz banku znajdującego się w jakimś egzotycznym miejscu na świecie, bądź tez gdyby te wpłaty miały być dokonywane tylko i wyłącznie w ramach wpłat kasowych w oddziałach AMBER GOLD, niewątpliwie ta działalność przyniosłaby dużo mniejszy krąg zainteresowanych.

W momencie, kiedy przeciętny konsument może dokonać wpłaty na rachunek uznanego banku na terenie Polski, ta działalność może przybrać tak masowy charakter, jaki przybrała w odniesieniu do działalności spółki AMBER GOLD.— adwokat Łukasz Gładki

AMBER GOLD działał od stycznia 2009 do sierpnia 2012 roku. Tymczasem już w 2009 roku, czyli praktycznie na początku swojej działalności AMBER GOLD został umieszczony przez Komisję Nadzoru Finansowego na liście ostrzeżeń publicznych za wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia!

Znajdują się tam instytucje finansowe, które prowadzą działalność bez wymaganego prawem zezwolenia. Choć lista KNF jest upubliczniona w internecie, zwykły konsument może nie zdawać sobie sprawy z jej istnienia. Jednak bank powinien wiedzieć, że istnieją poważne wątpliwości Komisji Nadzoru Finansowego co do legalności działania spółki AMBER GOLD.

Bank powinien zweryfikować zakres działalności klienta, między innymi z uwagi na zapisy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i w ten sposób weryfikować charakter prowadzonej przez spółkę działalności – przekonuje mecenas Gładki. To, czy bank może współpracować z podmiotem, który narusza przepisy prawa- SN wskazał wcześniej, że nie ma takiej możliwości, albowiem takie działanie może doprowadzić do pośredniej legitymizacji podmiotu działającego niezgodnie z przepisami.

Kwestia charakteru działania AMBER GOLD, nie wymagała podjęcia przez bank jakiś bardzo szczegółowych analiz, albowiem spółka prowadziła swoją działalność publicznie na szeroką skalę. Ilość przekazów marketingowych skierowanych przez AMBER GOLD była na tyle duża, że każdy przeciętny obywatel zdawał sobie sprawę, na czym polega jej działalność.

Argumentów przemawiających na niekorzyść banku BGŻ jest więcej

Kwestia charakteru działania AMBER GOLD, zdaniem prawników, nie wymagała podjęcia przez bank jakiś bardzo szczegółowych analiz, albowiem spółka prowadziła swoją działalność publicznie na szeroką skalę. Ilość przekazów marketingowych skierowanych przez AMBER GOLD była na tyle duża, że każdy przeciętny obywatel zdawał sobie sprawę, na czym polega jej działalność.

Bank powinien zweryfikować zakres działalności klienta, między innymi z uwagi na zapisy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i w ten sposób weryfikować charakter prowadzonej przez spółkę działalności.

To, czy bank może współpracować z podmiotem, który narusza przepisy prawa - Sąd Najwyższy wskazał wcześniej, że nie ma takiej możliwości, albowiem takie działanie może doprowadzić do pośredniej legitymizacji podmiotu działającego niezgodnie z przepisami– twierdzi mecenas Łukasz Gładki

Mając na uwadze fakt, że banki powinny zachowywać najwyższy standard działalności, kwestia ta powinna doprowadzić do sytuacji w której bank nie powinien współpracować, prowadzić rachunków bankowych czy też skrytek depozytowych dla półki AMBER GOLD.

Zapisy

Płatności są rozbite w czasie, obecnie należy wpłacić 1.845 złotych brutto za postępowanie przed Sądem I instancji, oraz zapłacić 2% wartości swojego roszczenia na depozyt Kancelarii celem pokrywania opłat sądowych. Kolejne ewentualne płatności:Wszelkich informacji dotyczących pozwu zbiorowego udzielają pracownicy Kancelarii MyLo 

Telefonicznie: 12 681 64 08
Mailowo: office@mylo.pl
Adres do korespondencji:

Kancelaria MyLo
Ul. Sobieskiego 1/2
31-136 Kraków